ochrona środowiska, badania i pomiary, emisja, imisja, akredytacja, Ekopolin, Wrocław
Linki

Ministerstwa Środowiska krajów UE
Polska - Ministerstwo Środowiska
Austria - Federal Enviroment Agency
Belgia - Federal Department of the Environment
Cypr - Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
Czechy - Ministry of the Environment
Dania - Ministry of Environment and Energy
Estonia - Ministry of Environment
Finlandia - Finnish Environmental Administration
Francja - Ministry of Environment
Grecja - Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Work
Hiszpania - Ministerio de Medioambiente
Holandia - Ministry of Infrastructure and Environment
Irlandia - The Department of the Environment, Heritage and Local Government 
Litwa - Ministry of Environment
Luksemburg - Ministere de l Environnement 
Łotwa - Ministry of Environmental Protection
Malta - Environmental Protection Department
Niemcy - Ministry of the Environment
Portugalia - Instituto do Ambiente
Słowacja - Ministry of Environment
Słowenia - Slovenian Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy
Szwecja - Environmental Protection Agency
Węgry - Ministry of Environment and Regional Policy
Wielka Brytania - Environment Agency
Włochy - Ministry of the Environment


Ministerstwa Środowiska innych krajów
Australia - Department of the Environment and Heritage
Chiny - State Environmental Protection Agency
Islandia - Ministry of the Environment
Kanada - Environment Canada
Norwegia - Ministry of the Environment
Stany Zjednoczone - Environmental Protection Agency
Rumunia - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Bułgaria - Ministry of Environment and Water

 

Instytucje i organizacje ochrony środowiska w UE i na świecie
1) Europejska Agencja Środowiska
2) Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska
3) National Science Foundation
4) Europejskie Biuro ds. Środowiska
5) Agenda 21 dla Regionu Morza Bałtyckiego
6) Action for Solidarity Equality Environment Diversity - ASEED
7) Centrum Informacji o Środowisku
8) Centrum Nauki i Środowiska
9) European Community Biodiversity Clearing-House Mechanism - UE 
10) World Environment Center
11) World Wide Fund for Nature - WWF
12) United Nations Environment Programme - UNEP
13) United Nations Environment Programme - Division of Technology, Industry, and Economics (DTIE)
14) Greenpeace
15) Global Monitoring for Environment and Security - Satelitarny monitoring środowiska
16) Terrafirma - Ground Motion Hazard - Monitoring satelitarny przesunięć ziemi
17) Intergovernmental Panel on Climat Change (IPCC) - UNEP - WMO
18) World Resources Institute
19) Strona Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu


Unia Europejska
Portal Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Parlament Europejski
Rada Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości
Trybunał Obrachunkowy
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Komitet Regionów
Sewilskie biuro EIPPCB
Regionalne Centra Informacji Europejskiej


Prawo
1) Eur-Lex - Prawo UE - Akty obowiązujące i projekty
2) Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
3) Internetowy System Informacji Prawnej
4) Centrum Prawa Ekologicznego
5) Internetowy Serwis Prawniczy
6) Polski Serwer Prawa
7) Infor - Portal prawno-gospodarczy


Rząd i Parlament
1) Ministerstwo Środowiska
2) Sejmowa komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
3) Senacka Komisja Ochrony Środowiska


Administracja
1) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
2) Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska:

 

Instytucje ochrony środowiska w Polsce
1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2) Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

3) EkoFundusz
4) Instytut Ochrony Środowiska
5) Instytut Ochrony Przyrody PAN
6) Komitet Ekologii PAN
7) Komitet Badań Naukowych
8) Centrum Gospodarki Odpadami w Katowicach
9) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
10) Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej:

11) Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku - Oddział morski IMGW
12) Instytut Morski w Gdańsku
13) Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe
14) Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
15) Centrum Informacji o Środowisku - UNEP/GRID Warszawa
16) Centrum Informacji o Środowisku
17) Państwowy Instytut Geologiczny
18) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
19) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
20) Krajowa Agencja Poszanowania Energii
21) Odnawialne Źródła Energii (Ministerstwo Środowiska)
22) Polski Program Czystszej Produkcji
23) KOBiZE - Krajowy Ośrodek Zarządzania i Bilansowania Emisjami
24) IPPC Polska - Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń
25) Liga Ochrony Przyrody
26) Europejskie Centrum Ekologiczne LOP
27) Instytut na Rzecz Ekorozwoju
28) Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody - WWF w Polsce
29) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
30) Państwowa Agencja Atomistyki
31) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
32) Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
33) Polska Stacja Polarna Hornsund
 

Bazy danych
1) AirEmissionDB - Baza danych zawierająca roczne emisje zanieczyszczeń do powietrza z obszaru Polski
2) WebDab - Baza danych programu EMEP zawierająca dane o emisjach zanieczyszczeń dla państw europejskich
3) NAEI database - Emission Factors Database - baza angielskich wskaźników emisji prowadzona przez NAEI (National Atmospheric Emssions Inventory) [UK]
4) GHG Emissions - Baza danych dotycząca inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych prowadzona przez UNFCCC
5) EF DB - Emission Factor Database - Baza wskaźników emisji GHG prowadzona przez Spirit sk. dla IPCC
6) System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce
7) Instytucje i zasoby informacyjne o różnorodności biologicznej w Polsce
8) Baza danych własności fizyko-chemicznych substancji niebezpiecznych
9) Mapy geologiczne Polski


Inne instytucje państwowe
1) Główny Urząd Statystyczny
2) Polski Komitet Normalizacyjny
3) Centralna Biblioteka Statystyczna (CBS)
4) Centralna Biblioteka Rolnicza
5) Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
6) Ośrodek Przetwarzania Informacji


Organizacje pozarządowe
1) Pozarządowe Organizacje Ekologiczne (POE)
2) Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
3) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
4) Polska Izba Ekologii
5) Polskie Towarzystwo Leśne
6) Instytut na Rzecz Ekorozwoju
7) Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią
8) Liga Walki z Hałasem


Serwisy ekologiczne
1) Eko-net.pl
2) Zielona Sieć - Ogólnopolski Internetowy Serwis Ekologiczny
3) GreenWorld - Serwis ekologiczny
4) Ekoinfo.pl - serwis informacyjny ochrony środowiska
5) Polskie zasoby Internetu: ochrona środowiska
6) Wyszukiwarka Informacji Środowiskowych - An Environmental Research Tool
7) Portal: Environmental Organization WebDirectory
8) Portal: Energie Odnawialne
9) Gospodarka odpadami - Serwis branżowy
10) International Network for Environmental Compilance and Enforcement (INECE)


Pogoda
1) IMiGW
2) Weatheronline (UK)
3) Global Weather Services (UK)
4) Numeryczna Prognoza Pogody
5) Windfinder

 
powrót na górę strony