ochrona środowiska, badania i pomiary, emisja, imisja, akredytacja, Ekopolin, Wrocław
PSLE

Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych

EKOPOLIN posiada swojego przedstawiciela w Polskim Stowarzyszeniu Laboratoriów Emisyjnych. Idea powołania stowarzyszenia pojawiła w środowisku zawodowym zajmującym się pomiarami emisji zanieczyszczeń. Na pierwszym spotkaniu roboczym, które odbyło się późną wiosną 2009 roku we Wrocławiu, grupa założycielska określiła główne cele oraz nazwę - Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych, wybrała logo PSLE. W efekcie kolejnych spotkań, a także wymiany poglądów i informacji powstał statut stowarzyszenia, czyli formalna podstawa działania PSLE. Został także złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację stowarzyszenia.


22 stycznia 2010 roku odbył się I Zjazd PSLE - spotkanie inicjujące powstanie Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych.

Głównym celem stowarzyszenia jest integracja branżowa - przejście z budowy rozproszonej do zrzeszonej, wspólny głos w kwestiach rozwiązywania problemów występujących w branży pomiarów emisji.

 
powrót na górę strony